Navigera till sidans huvudinnehåll

Strategi och handlingsplan Smålands trästrategi 2022-2025

  • Företagsutveckling

2008 var den för Småland så viktiga träindustrin hårt utsatt då beslutades att det skulle tas fram en trästrategi.

Arbetet genomfördes gemensamt för alla tre smålandslänen med Kalmar som samordnare. Det beslutades att ta fram en strategi för att samordna och prioritera insatser till stöd för träindustrin: ”Att samordna, förstärka och gemensamt prioritera insatser och att synliggöra den trärelaterade industrin nationellt och internationellt”. Organisationer, myndigheter och företag deltog i utvecklingen av strategin och handlingsplan som presenterades i november 2011.

Trästrategin och dess handlingsplan reviderades under 2021. Strukturen på strategin gjordes om i samma form som skogsstrategin.