Navigera till sidans huvudinnehåll

Kultur på höstlovet (tillfälligt bidrag)

  • Kultur

Den 28 september 2021 beslutade Regionstyrelsen att avsätta 500 000 kronor till kulturaktiviteter för barn och unga. Bakgrunden är coronapandemin som kraftigt minskat möjligheten för barn och unga till olika kulturaktiviteter.

Föreningar, kommuner och studieförbund kan söka medel för att arrangera kultur för barn och unga på höstlovet. Det kan vara til exempel vara en workshop, en föreställning eller ett biografbesök.

Hur mycket kan man söka?

Maxbelopp att söka är 8 000 kronor per kulturarrangemang. Ingen egen ekonomisk insats krävs.

Vad kan bidraget gå till?

Ledararvode, föreställningskostnader, material, biljettkostnader, marknadsföring och publikarbete.

Alla arrangemang ska vara helt gratis för deltagarna/besökarna.

Ansökningsförfarande

Ansökningsperioden är öppen 1-8 oktober, med beslut senast den 12 oktober. Därefter hålls ansökan öppen fram till den 15 oktober, förutsatt att det finns medel kvar efter att ansökningsperioden gått ut. Beslut på ansökan ges löpande under ansökningsperioden. Ansökningarna bedöms och prioriteras efter relevans i förhållande till den specifika insatsen, genomförbarhet samt spridning över länet.

Till ansökan