Navigera till sidans huvudinnehåll

Entreprenörskap

I Jönköpings län är vi stolta över vår utvecklingsvilja. Vi är bra på att se möjligheterna och hitta de där innovativa idéerna, ta initiativ och vara nytänkande. Men vi kan inte nöja oss.

För att lyckas lösa dagens och morgondagens behov måste vi bli ännu bättre på att stärka våra entreprenörers förutsättningar att lyckas med sina innovativa idéer. Det handlar bland annat om att arbeta för att affärsrådgivning och stöd till entreprenörer i vårt län sker på jämlika grunder så att alla våra invånare kan ta tillvara sin entreprenörsförmåga – oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning, politisk övertygelse eller ålder.