Navigera till sidans huvudinnehåll

Hälso- och sjukvård

I Jönköpings län har vi en god hälso- och sjukvård med bra resultat och nöjda invånare. Men vi har också utmaningar. De flesta av dessa delar vi med både Sverige och resten av världen.

Det handlar om befolkningsförändringar med fler äldre än yngre, integration där nya invånare blir en del i samhället, kostnadsökningar i hälso- och sjukvård, kompetensförsörjning för både offentlig och privat sektor och stora investeringsbehov i både infrastruktur och vårdverksamhet.

När vi möter nya utmaningar betyder förmåga och vilja att hitta nya arbetssätt mycket. Utmärkelser som till exempel Guldskalpellen, som delas ut av Dagens Medicin, visar medarbetarnas stora engagemang i vår verksamhet och verksamhetsutveckling – något som vårt län är känt för i både Sverige och världen. Och det är vi givetvis stolta över!

Men det finns mycket som vi kan lära oss och utveckla vidare.