Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Hälso- och sjukvård

Vi har en god hälso- och sjukvård med bra resultat och nöjda invånare. Men vi har också utmaningar. De flesta delar vi med både Sverige och världen.

Det handlar om befolkningsförändringar med fler äldre, integration, kostnadsökningar i hälsa- och sjukvård, kompetensförsörjning och stora investeringsbehov i både infrastruktur och vårdverksamhet.

När vi möter nya utmaningar betyder förmåga och vilja att hitta nya arbetssätt mycket. Utmärkelser som till exempel Guldskalpellen, som delas ut av Dagens Medicin, visar medarbetarnas stora engagemang i vår verksamhet och verksamhetsutveckling – något som vårt län är känt för i både Sverige och världen. Och det är vi givetvis stolta över!

Men det finns mycket som vi kan lära oss och utveckla vidare.