Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Miljö, energi och klimat

Hållbar utveckling är en utmaning som vi delar tillsammans – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Men var och en måste bidra för att vi alla ska lyckas.

En hållbar utveckling är hälsofrämjande och jämlik med barnens bästa i centrum. För att nå dit måste vår miljöpåverkan vara så liten som möjligt. Vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra våra barns, barnbarns och barnbarnsbarns möjligheter att tillgodose sina.