Navigera till sidans huvudinnehåll

Miljö, energi och klimat

Hållbar utveckling är en stor utmaning som vi delar tillsammans – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Stora aktörer behöver ta stort ansvar men var och en måste bidra för att vi ska lyckas.

En hållbar utveckling är nödvändig för vår framtid. Det finns stora utmaningar men också många möjligheter i den utveckling och omställning som sker i samhället och världen just nu. 

En hållbar utveckling har många aspekter, miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Framtiden i vårt län behöver vara jämlik med barnens bästa i centrum. För att nå dit måste vår miljöpåverkan vara så liten som möjligt. Vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra våra barns, barnbarns och framtida generationers möjligheter att tillgodose sina.