Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Foto:

Digitala provsvar och ordinationer av blodförtunnande läkemedel

Patienter som tar blodförtunnande läkemedel tar regelbundet prover och behöver snabb dosjustering vid för höga eller låga värden. Idag skickas provsvar och dosjustering med post men i den nya lösningen får patienter svar via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Patient ansöker om att man vill ha ordinationer digitalt via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Ansökan görs via formulär i 1177 Vårdguidens e-tjänster på respektive AK-mottagnings sida. När sköterskan tagit del av meddelandet så aktiveras det nya notifieringssättet till patienten i systemet Journalia. Därefter kommer patienten att få ordinationerna levererade via 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

Varför gör vi det här?

Fördelarna med att läsa provsvar och ordinationer digitalt är flera: I samma stund som patientens ordination är klar får hen en avisering via sms eller e-post och kan ta del av den i 1177 Vårdguidens e-tjänster via mobil, surfplatta eller dator. Patienten kan också kvittera när hen läst ordinationen så att mottagningen kan se att hen tagit del av den ändrade ordinationen.

Målgrupp

Patienter, AK-mottagning på länets tre medicinkliniker

Resultatmål

Effektmålen är bland annat:

  • Ökad patientsäkerhet
  • Kvalitetsmässiga vinster
  • Enklare och snabbare för patient
  • Ekonomiska vinster
  • Region Jönköpings län får en återanvändbar tjänst för att lämna meddelande till invånares inkorgsfunktion på 1177

Vi fullt nyttjande av tjänsten är de ekonomiska besparingarna 800 000 SEK per år i minskade portokostnader.

Hur påverkas länet?

En stor patientgrupp som står på blodförtunnande läkemedel går på tät och regelbunden provtagning. Provtagningens resultat ligger till grund för ordinationer som distribueras via pappersbrev. Mottagningarna på sjukhusen har stora mängder telefonsamtal. Ordinationer som kan levereras säkrare, snabbare och oberoende av var patienten befinner, ger stora vinster.