Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Foto:

Affärsutvecklingscheckar

Affärsutvecklingscheckar för länets företag inom internationalisering, digitalisering och produktutveckling.

Affärsutvecklingscheckar är vårt stöd till små och medelstora företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

Varför gör vi det här?

Stärka konkurrenskraften i länets företag.

Målgrupp

Länets företag

Resultatmål

Fördela affärsutvecklingscheckar till goda idéer i växande företag

Hur påverkas länet?

Stärker länets företag och möjliggör goda idéer och tillväxtmöjligheter som annars inte blivit av eller tagit längre tid utan extern kompetens.