Meny Stäng
Sök

Akademikerspåret – svenska för läkare


Region Jönköpings läns båda folkhögskolor, Sörängen och Värnamo utbildar utlandsrekryterade läkare i svenska språket.

Folkhögskolorna inplaceringstestar alla nya utlandsrekryterade läkare från EU-länder för att lägga utbildningen på rätt nivå. Genom folkhögskolornas försorg får sedan läkarna en fördjupningskurs i svenska under 12 veckor för ökad kulturell och språklig förståelse.

Varför gör vi det här?

Utlandsrekryterade läkare måste klara svenska C1 innan de påbörjar sin anställning inom Region Jönköpings län. Fördjupningskursen behövs för att få en djupare språklig och kulturell förståelse och för att kunna bemöta patienter/klienter på ett bra sätt.

Målgrupp

• Vårdtagarna • Kollegor • Utlandsrekryterade läkare

Resultatmål

  • Bättre kulturell förståelse
  • Bättre förståelse för arbetsmiljöfrågor
  • Bättre språkligt bemötande av patienter/klienter
  • Bättre muntlig kommunikation
  • Bättre skriftlig kommunikation

Hur påverkas länet?

Insatsen effektiviserar den nödvändiga rekryteringen av läkare från ett annat EU-land. Det bättre språkliga och kulturella bemötandet av medborgarna i vården är till gagn både för regionen som helhet och för dem som söker vård.