Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Är din kommunikation jämställd?

Kommunikationen i Jönköpings län behöver utformas så att alla människor känner sig inkluderade, välkomna och delaktiga. Som kommunikatör spelar du en viktig roll och kan bidra till att Jönköpings län blir mer jämställt och inkluderande.

Utbildningen är en av satsningarna inom regeringsuppdraget Jämställd regional tillväxt, som syftar till att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få likvärdig tillgång till tillväxtresurser. Framförallt måste vi bli bättre på att ta tillvara allas resurser, men även att möta företagens kompetensbehov, hantera regionens framtidsutmaningar, skapa ökad potential för innovationer och öka regionens attraktivitet.

Du vet bäst vilka förkunskaper du har om jämställdhet, jämställdhetsintegrering, intersektionalitet och normkritik inom ditt arbetsområde. Därför kan du själv välja på vilken nivå du börjar i utbildningen. Utbildningen är indelad i tre steg, innehållet beskrivs nedan. Varje steg i utbildningen är en halvdag där du bjuds på fika och lunch. Lunchen serveras från klockan 12.

Efter att ha deltagit i minst två steg får du ett utbildningsintyg och ett informationsmaterial som bygger på innehållet i utbildningen. Detta informationsmaterial kan du använda på din arbetsplats och sprida till dina kollegor.

Utbildningens innehåll

Steg 1

Den första dagen får du grundläggande kunskap om jämställdhet, intersektionalitet och normkritik kopplat till kommunikation. Alla deltagare ska efter utbildningen känna sig trygga med att använda och förstå innebörden av relevanta begrepp och uttryck i sin jobbvardag.

Steg 2

I steg 2 lär du dig användbara metoder och verktyg för att kommunicera jämställt med ett intersektionellt perspektiv. Genom övningar går vi igenom bra och mindre bra exempel, resonerar kring dessa och tränar oss på att använda ett inkluderande språk och bilduttryck. Hur har andra gjort?

Steg 3

Du lär dig att tillämpa den nya kunskapen, verktygen och metoderna i det egna arbetet. Du provar att skapa inkluderande kommunikation för olika målgrupper. Genom workshops får du även möjlighet att påbörja arbetet med att ta fram rutiner som fungerar för just din verksamhet. Vid detta tillfälle kommer Region Värmland att delta och att bidra med sina idéer och erfarenheter inom jämställd och normkritisk kommunikation. Region Värmland bestämde sig 2012 för att göra skillnad i jämställdhetsarbetet och gjorde en genomgripande analys av nuläget i regionen. Utifrån detta skapade de bland annat skriften Schyst! - en inspirationsguide till jämlik kommunikation. Genom detta satte de sig själva på den svenska och den europeiska jämställdhetskartan.

Anmälan

Du bestämmer själv om det passar dig att börja på steg 1 eller steg 2. För att gå steg 3 måste du ha gått steg 2, det går bra att anmäla sig till båda samtidigt. Även du med goda förkunskaper inom ämnesområdet är varmt välkommen att delta i alla utbildningssteg.

Utbildningen kommer att arrangeras i Jönköping mellan kl 13-17, två dagar i rad för varje steg. Välj en dag för respektive steg.

 

Steg 3, 16 januari kl 13-17, Jönköping

Steg 3, 17 januari kl 13-17, Jönköping

 

Information om deltagarblankett

På uppdrag av utbildningens finansiär Tillväxtverket lämnas en deltagarblankett ut som är frivillig att fylla i. Blanketten ber om organisationsnummer/personnummer, e-postadress samt telefonnummer.

Avgift

Utbildningen är kostnadsfri. Anmälan och avbokning senast två veckor innan varje utbildningstillfälle.

Varför gör vi det här?

Utbildningen är en av satsningarna inom regeringsuppdraget Jämställd regional tillväxt, som syftar till att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få likvärdig tillgång till tillväxtresurser. Framförallt måste vi bli bättre på att ta tillvara allas resurser, men även att möta företagens kompetensbehov, hantera regionens framtidsutmaningar, skapa ökad potential för innovationer och öka regionens attraktivitet.

Målgrupp

Kommunikationsansvariga i länets kommuner, kommunikatörer inom det företagsstödjande systemet samt kommunikatörer inom Region Jönköpings län som jobbar med tillväxt- och utvecklingsfrågor.

Resultatmål

Kommunikationen i Jönköpings län ska vara utformad så att alla människor känner sig inkluderade, välkomna och delaktiga.

Hur påverkas länet?

Genom att aktivt jobba för att nå jämställdhet inom många olika områden av tillväxt- och utvecklingsarbetet kan vi stärka Jönköpings län inför framtiden!