Utvecklingi Jönköpings län


Foto:

Årets innovation i Jönköpings län

För att skapa ett positivt innovationsklimat i Regionen så införs Årets Innovation som en förhoppningsvis levande tävling för att hitta och belöna de bästa idéerna som leder till tillväxt i näringslivet.

Almi, Science Park och Region Jönköpings län har instiftat ett pris för att stärka regionens innovationskraft och tillväxt i näringslivet. Priset skall belöna kreativa idéer som omsätter nya möjligheter i praktiken.

Varför gör vi det här?

Lyfta fram bra innovationer som skapar nya möjligheter för ett växande näringsliv och därmed ökad möjlighet till arbetstillfällen.

Målgrupp

Alla länsinvånare

Resultatmål

Synliggöra entreprenörer och innovationer

Hur påverkas länet?

Fler innovationer skapar fler företag som skapar fler arbeten som i sin tur genererar skattepengar.