Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Foto:

Åsens by

Åsens by ska vara Sveriges mest attraktiva kulturreservat för ung som gammal. Åsens by ska utgöra en arena som genom professionellt värdskap och upplevelser levandegör livet i en småländsk by vid sekelskiftet 1900.

Kurser i kulturmiljövård, landskapsvård och hantverk erbjuds. Kursverksamheten är en viktig del i såväl förvaltningen som kulturturistiskt. Det krävs specialisering och attraktivt kursutbud, samt formaliserade samarbeten med utbildningsinstitut och temaföreningar. Traditioner, seder och det immateriella kulturarvet har varit grunden för utvecklingen av de småländska bygderna och den entreprenörsanda, sparsamhet och uppfinningsrikedom som Småland är känt för. Kopplingen till kyrkor och samfund var mer utpräglat kring 1900. Det, tillsammans med folktron och den verklighet man levde i då behöver lyftas fram och förmedlas till besökaren på Åsens by. Vandrarhem och servering erbjuds också.

Varför gör vi det här?

År 2025 är Åsens by en besöksanläggning som förmedlar en autentisk miljö och kulturer i en by i Smålands skogsbygder runt sekelskiftet 1900. Ett besök på Åsens by ger en djupare förståelse för hur vår nutid formats och hur vår framtid påverkas av historien. Kulturreservatet är en kunskapsbärare för traditionellt hantverk och metoder, seder och bruk. Det materiella kulturarvet förmedlas visuellt via arkitektur, landskaps- och byggnadsvård, jord- och skogsbruk, men också via en unik kursverksamhet med huvudsaklig inriktning på traditionellt hantverk och metoder. Ett besök eller en vistelse i Åsens by ger nya dimensioner, inte minst genom det immateriella kulturarvet.

Målgrupp

Invånare, besökare och miljön.

Resultatmål

  • Öka intäkterna inom verksamheten ”kulturturism” i syfte att få en vinst som kan föras tillbaka till reservatet i form av investeringar, underhåll och utveckling.
  • Stärka den positiva bilden av kulturreservatet Åsens by och befästa kulturreservatets plats som tillväxtfaktor för regionen.
  • Utveckla verksamheten så att Åsens by blir en naturlig del i den resa en barnfamilj företar sig i vår region.

Hur påverkas länet?

Kulturreservatet är en tillgång för Region Jönköping och dess strävan mot visionen ”För ett bra liv i en attraktiv region”. Kulturreservatet har årligen cirka 35.000 besökare, från länet, Sverige och Europa. Åsens by är också kund till flera lokalt verkande företag och är en tillgång som boende- och konferensanläggning för regionen.