Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Att läsa bokstaven röd


Att läsa bokstaven röd lyfter och synliggör bibliotekens läsfrämjande verksamhet för prioriterade målgrupper. Genom professionsöverskridande samverkan och samarbete i sitt närsamhälle, blir biblioteken en självklar plats för språket och berättelsen.

Vi vill inspirera länets bibliotekspersonal till professionsutveckling via ett aktionslärande förhållningssätt i det läsfrämjande arbetet.

Utifrån bibliotekens uppdrag och skrivningen i Bibliotekslagen vill vi särskilt ägna uppmärksamhet åt bibliotekens prioriterade målgrupper; barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.

Varför gör vi det här?

Vi vill utveckla bibliotekspersonalens kompetens och professionsöverskridande samverkan med närsamhället, för att synliggöra bibliotekens läsfrämjande verksamhet för prioriterade målgrupper.

Målgrupp

Utifrån kommunernas behov och önskemål.

Resultatmål

Bibliotekspersonalen ska ha

  • fått ny kunskap och erfarenhet att använda i sin profession
  • utvecklat former för professionsöverskridande samarbete gentemot bibliotekets prioriterade målgrupper
  • hittat ett sätt att inspirera till berättelser och läsning för att synliggöra biblioteket

Hur påverkas länet?

Bibliotekspersonalens professionsutveckling möjliggör ingångar till språk och läsning samt visar på vad biblioteket är och kan vara för prioriterade målgrupper. Medverkande bibliotekspersonal utbyter och delar erfarenheter som kan spridas till länets kommuner.