Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Foto:

Att se för att synas

Att se för att synas, ett filmprojekt för att skapa mötesplatser. Klasser och förberedelseklasser på gymnasieskolor bjuds in till filmvisning med samtal.

Kultur- och fritidsförvaltningen, Jönköpings kommun tillsammans med Studieförbundet Bilda och Region Jönköpings län, kultur och utveckling film, arrangerar en serie filmvisningar i syfte att använda skol­bio som mötesplats för kommunikation och därmed också integration mellan nyanlända och svenskfödda ungdomar.

Klasser och förberedelseklasser på gymnasieskolor bjuds in till biograf Fokus för gemensam visning med efterföljande samtal.

Finns det ingen naturlig mötesplats kan fördomar och misstänksamhet gro till osanna sanningar.

Varför gör vi det här?

Projektet vill genom filmvisningar skapa en ny mötesplats och bygga en bro mellan svenskfödda skolungdomar och asylsökande, ensamkommande och nyanlända skolungdomar. Genom filmsamtal efter filmvisningar tas de första stegen mot integration och underlättar brobyggandet.

Målgrupp

Lärare, svenskfödda, asylsökande, ensamkommande och nyanlända skolungdomar

Resultatmål

Främja kulturell mångfald och regional särdrag.

Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande.

Hur påverkas länet?

Studieförbundet Bilda och Region Jönköpings län Kultur och utveckling film arbetar i hela länet och kan erbjuda projektet till alla kommuner.