Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Attrahera Holländare

Vi deltar på Emigration Expo för att visa upp och marknadsföra vår region samt attrahera entreprenörer och yrkesgrupper som det råder brist på inom länet.

För att försöka attrahera holländare till vår region deltar Region Jönköpings län på den holländska mässan Emigration Expo i nederländska Utrecht. Denna mässa går av stapeln i februari varje år i Houten. I en gemensam monter marknadsförs Jönköpings län av representanter (2016) från Habo, Vetlanda, Eksjö och Tranås kommuner samt Region Jönköpings län tillsammans med rådgivare från Eures/Arbetsförmedlingen och från Nyföretagarcentrum. Regionen erbjuder expertkunskap om exempelvis lokala och regionala förhållanden när det gäller boende och utbildning, tillgängliga jobb i dag och på fem års sikt samt hur det går till att starta företag i Sverige. Genom att finnas med på emigrationsmässan i Utrecht vill regionen kunna attrahera entreprenörer och yrkesgrupper som det råder brist på i länet – till exempel ingenjörer inom elektronik och mekanik, sjukvårdspersonal och personer med IT-kompetens inom olika områden. Mässan har cirka 12 000 besökare och vårt mål är att flera av dem ska söka sig till Jönköpings län i framtiden. Inom projektet ska även en uppföljningsresa genomföras.

Varför gör vi det här?

Syftet med uppföljningsresan är att få intresserade holländare som vi träffar på Emigration Expo att komma ett steg närmare en flytt till vår region.

Målgrupp

Entreprenörer och yrkesgrupper som det råder brist på inom länet

Resultatmål

Målsättningen är att få 10-15 familjer att genomföra uppföljningsresan.

Hur påverkas länet?

Attrahera kompetens inom bristyrken, skapa inflyttning.