Meny Stäng
Sök

Badmästarutbildning


Länets kommuner tillsammans med vuxenutbildningen i Jönköping har tagit fram en gemensam badmästarutbildning.

Utbildningen är en lärlingsutbildning via den kommunala vuxenutbildningen som erbjuds i länets kommuner. Minst 70 % av utbildningen förläggs till arbetsplatsen. Utbildningen ger en badmästarexamen.

Varför gör vi det här?

Genom att samarbete i länet kring en utbildning ökar kvalitetssäkringen och alla erbjuds samma möjlighet oavsett kommun.

Målgrupp

Kommuninvånare som besöker länets badanläggningar och i förlängningen finns mer behörig personal som kan bedriva simundervisning.

Resultatmål

Ambitionen är ett antal examinerade badmästare i länet per år för att stärka kompetensen inom yrkeskåren.

Hur påverkas länet?

Alla badanläggningar i länet utgår då från samma kunskap och kompetens.