Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Behövd från början

Ungdomsprojektet "Behövd från början" sammanför långtidsarbetslösa ungdomar och unga vuxna med både privata och offentliga verksamheter som har behov av personal.

Projektet leds av Arbetsmarknadsenheten (AME) i Gnosjö kommun. Kopplat till projektet finns praktiksamordnare med ansvar att ha kontakt med företag och att ordna olika typer av praktikplatser hos olika arbetsgivare som sedan leder till en anställning.

Efter olika förhandskontakter remitterar arbetsförmedlingen personer till en arbetsgrupp med representanter från AME, Arbetsförmedlingen, Socialkontoret och Försäkringskassan som tar beslut om personen ska ingå i projektet. Här diskuteras också innehållet i en individuell handlingsplan.

Personen placeras på AME och får en personlig arbetscoach som tillsammans med personen gör en individuell handlingsplan. Planen syftar till att på olika sätt rusta personen mot praktik och arbete. Arbetsträning och andra förberedande aktiviteter sker inom AME.

Personen placeras i praktik i ett antal veckor på en arbetsplats som har behov av personal. Om denna faller väl ut anställs personen under tre månader av Gnosjö kommun med placering på praktikarbetsplatsen, men då under förutsättning att arbetsplatsen övertar anställningen under ytterligare minst tre månader. Under hela praktiktiden och under anställningarna finns arbetscoachen tillgänglig för hjälp och stöttning.

Varför gör vi det här?

Syftet med projektet är att lotsa individen ut på arbetsmarknaden och får en värdefull arbetslivserfarenhet som kan ligga till grund för framtida arbeten eller studier.

Målgrupp

Målgrupp är: Långtidsarbetslösa ungdomar mellan 19 och 24 år i behov av samordnade insatser; unga mellan 19-29 år med särskilda behov och i behov av samordnade insatser, och i mån av plats, långtidsarbetslösa unga vuxna mellan 25-35 år som är i behov av samordnade insatser.

Resultatmål

Arbetslösa ungdomar ska bli självförsörjande, antingen genom arbete eller studier. Skapa en ny typ av samverkan mellan individ, näringsliv, kommun och myndigheter där man med en gemensam vilja arbetar för att minska arbetslösheten och utanförskap bland ungdomar och unga vuxna.

Hur påverkas länet?

Genom projektet tas metoder fram som kan användas av andra kommuner för att öka sysselsättningsgraden hos ungdomar och unga vuxna som riskerar utanförskap på arbetsmarknaden.