Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Bibliotekets roll och betydelse i kommunerna för asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd

I samarbete med deltagande kommunbibliotek och lokala och regionala nätverk, vill vi synliggöra och tydliggöra bibliotekens roll i samhället och hitta nya och långsiktiga former för arbetet med asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd.

Projektet består av åtta delprojekt, som syftar till att på olika sätt utveckla bibliotekens verksamhet för asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. Delprojekten kompletteras med regionbibliotekets projekt Silent Books, som förstärker vikten av att barn tidigt ges möjlighet att utveckla sitt språk, vilket är en grundförutsättning för att aktivt ta del av och verka i det demokratiska samhället.

Varför gör vi det här?

Att utveckla bibliotekens roll och hitta nya och långsiktiga former för arbetet med asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd.

Målgrupp

Asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd

Resultatmål

  • Att förtydliga bibliotekens roll och betydelse i kommunerna.
  • Att genom metodutveckling och nätverksbyggande stärka bibliotekspersonalens kompetens.

Hur påverkas länet?

Regionbiblioteket vill möjliggöra för olika aktörer att tillsammans med biblioteken bygga nätverk för ett fortsatt samarbete, både lokalt och regionalt.