Meny Stäng
Sök

BOOST - Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt


BOOST står för Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt, och är en storsatsning på gränsöverskridande samarbete för boende- och bostadsutveckling.

Projektet BOOST är fokuserat på tre områden.

  • Affärsmodellsinnovering där man utveckla ett spektrum av affärsmodeller för nyproducerade bostäder som passar för små och medelstora företag och som sätter användaren i centrum (leds av Jönköping University).
  • Metadesign där man inventerar, analyserar och presenterar nyanländas, äldre och ungdomars behov av boende i relation till samhälle, företag, organisationer och hållbarhet (leds av Linnéuniversitetet).
  • Tekniska prototyper där man tar fram prototyper i glas och trä för att kunna utforma bostäder som tillgodoser användarnas behov (leds av RISE Glas, fd Glafo, glasforskningsinstitutet).

Varför gör vi det här?

Syftet med BOOST är att utveckla och etablera samarbeten mellan tre områden kopplat till boende och byggande i glas och trä, samt att utveckla kommersialiserbara innovationer.

Målgrupp

Alla som berörs av framtida boende och byggande har nytta av insatsen.

Resultatmål

Målet med BOOST är att utveckla och etablera samarbeten mellan områdena metadesign, tekniska prototyper och affärsmodellsinnovering med utgångspunkt i boende och byggande i glas och trä, för kommersialiserbara innovationer.

Hur påverkas länet?

Insatsen bidrar till utveckling av kommersialiserbara innovationer inom boende och byggande i glas och trä.