Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Bostadsbyggande i Mullsjö kommun


Bostadsbyggandet i Mullsjö kommun ska ta fart och bidra till tillväxt såväl i kommunen som i närliggande delar i länet, då kommunikationerna är goda.

Lägenheter ska byggas. Mullsjö bostäder har nyligen byggt 32 nya lägenheter. Planen är att bygga ytterligare 74 lägenheter. Utöver dessa finns det externa aktörer som håller på att bygga 35 lägenheter. Kommunen håller också på att detaljplanelägga ett nytt större bostadsområde för en- och flerfamiljshus.

Varför gör vi det här?

Syftet är tillväxt och ett ökat skatteunderlag, som kan användas för att vidareutveckla kommunens attraktivitet.

Målgrupp

Näringslivet (mer arbetskraft) - Högskolan (fler studenter) - Detaljhandeln (fler kunder) - Restauranger och övriga nöjen (fler besökare) - Mullsjö kommun (bättre ekonomi) - Befolkningen i Mullsjö (ökad attraktivitet) - Kollektivtrafik/tåg- och bussbolag (fler resenärer)

Resultatmål

Antalet kommuninvånare i Mullsjö ska ha ökat med ca 13%, det vill säga från 7 100 till 8 000.

Hur påverkas länet?

Företag i regionen får tillgång till mer arbetskraft - Studenter vid Jönköping University får lättare tag på attraktivt boende - Fler kunder till detaljhandel, restauranger och evenemang i länet