Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Bredbandsutbyggnad i Mullsjö


För att nå en ökad IT-användning bland småföretag och invånare anser kommunen att en bra IT-infrastruktur kan agera som en katalysator som behövs för att gynna tillväxt och utveckling, öka attraktionskraften och stärka den sociala sammanhållningen.

Telia och Mullsjö kommun har ett samverkansavtal om att bygga ut öppen fiber till hushåll och företag i kommunen. Efter en lyckad satsning för hushållen, kommer fas två nu där företag, bostadsföreningar samt samfälligheter är i fokus. Utöver detta görs en satsning på landsbygd och glesbygd. Kommunen har ansökt om bidrag från länsstyrelsen för utbyggnad av vissa områden i kommunen. Besked väntas.

Varför gör vi det här?

Syftet med insatsen är att med hjälp av bredband underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och en levande landsbygd.

Målgrupp

Invånare, besökare, aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor.

Resultatmål

  • 90% av alla hushåll och arbetsplatser i Mullsjö kommun skall ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s till år 2020
  • All offentlig verksamhet, skall år 2018, ha tillgång till 100 Mbit/s
  • Alla kommundelar skall ha tillgång till öppna och operatörsneutrala nät.

Hur påverkas länet?

Den övergripande effekten är att bredbandsutbyggnaden underlättar tillvaron för medborgare och företag och bidrar till långsiktigt hållbar utveckling. Tillgång till bredband i alla delar av länet ökar länets attraktivitet.