Meny Stäng
Sök

CHANGE


CHANGE är ett kompetensutvecklingsprojekt för ökad integration i Jönköpings län. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden genom Svenska ESF-rådet.

CHANGE riktar sig till personal i länets kommuner och deras samverkansaktörer. Projektets övergripande mål är att i Jönköpings län bidra till utvecklingen av ett samhälle som är inkluderande och fritt från diskriminering där mångfald ses som en tillgång och där förmågan hos nyanlända och utrikesfödda flickor, pojkar, kvinnor och män tas tillvara och stärks för ett ökat deltagande i samhällslivet och en snabbare etablering på arbetsmarknaden. 

Varför gör vi det här?

Genom att öka kunskapen, utveckla färdigheter och förändra förhållningssätt hos medarbetare som i sitt arbete på olika sätt möter nyanlända och utrikesfödda, syftar projektet till att stärka kommunernas integrationsarbete och bidrag till målet.

Målgrupp

Ett stärkt integrationsarbete gynnar regionens utveckling och alla medborgare i länet. Integration är en prioriterad fråga i den kommande regionala utvecklingsstrategin RUS.

Resultatmål

CHANGE har fyra målområden:

  • att se och stärka individen
  • andraspråksinlärning och nyanländas lärande
  • ökad mångfald och gemensam värdegrund
  • integrationsuppdraget och ökad samordning

 

Specifika resultatmål för varje målområde är definierade i projektplanen.

Hur påverkas länet?

Kompetenshöjningen är en del i att stärka kommunernas och samverkansaktörernas organisatoriska förmåga att arbeta mer strategiskt för ökad integration. Projektet stärker också denna förmåga genom forskning som bidrar till ett lärande kring vilka metoder som fungerar samt erfarenhetsutbyte och delande av innovativa lösningar, vilket förväntas bidra till utveckling av de berörda verksamheterna. Ökat nätverkande främjar möjligheter till en förstärkt samordning vilket i sin tur ytterligare stärker effektiviteten i kommunernas och samverkansaktörernas arbete.