Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

    Foto:

    Cykelled runt sjön Bolmen

    Smålands sjörike, som är ett destinationssamarbete mellan fyra kommuner, Gislaved, Hylte, Ljungby och Värnamo, står bakom projektet med den nya regionala cykelleden kring sjön Bolmen.

    Projektet ska med Trafikverkets godkännande resultera i att göra området kring sjön Bolmen tillgängligt för såväl boende som besökare, genom att märka upp en regional cykelled på ungefär 15 mil kring sjön och ta fram tillhörande informationsmaterial.

    Varför gör vi det här?

    Syftet med den regionala cykelleden runt Bolmen är att skapa förutsättningar för ökade reseanledningar till området. Cykelleden ska främja företagsetablering i och omkring Smålands sjörike. Cykelleden ska bidra till ökad attraktivitet och i förlängningen ett ökat antal gästnätter till regionen.

    Målgrupp

    Målgruppen till projektet är både besökare till och boende i Smålands sjörike samt befintliga och potentiella besöksnäringsföretag i området.

    Resultatmål

    Till sommarsäsongen 2017 ska det finnas en markerad cykelled runt sjön Bolmen.

    Hur påverkas länet?

    En regional cykelled kommer att bidra till fler reseanledningar till regionen. Ett stort utbud av aktiviteter bidrar till en attraktivare destination. Cykelleden kommer att bidra till ett ökat antal gästnätter vilket i sin tur genererar en ökad turismomsättning i regionen.