Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Foto:

  JKPG Dance Festival 2017

  JKPG Dance Festival är en 3 dagar öppen dansfestival med workshops, tävlingar och aktiviteter för alla åldrar, dansstilar och nivåer. Vi bjuder in till att skapa en gemenskap och bygga en plattform där alla känner sig välkomna och får utvecklas.

  Festivalen kommer att bestå av tre dagar under sportlovshelgen 2017, fredag den 17 februari till söndag den 19 februari. Den första dagen kommer att vara tillägnad barnen och hållas på KFUM Ungdomens Hus. Dagen kallas för JKPG Dance Festival Kidz och innehåller workshops, aktiviteter och en danstävling på en förenklad nivå med fokus på dansglädje. Andra dagen kommer att vara på Kulturhuset Spira och bestå av en show, en danstävling och en föreläsning under dagen samt ett jam senare under kvällen. Dansshowen kommer att vara öppen för anmälan av grupper och enskilda dansare där alla är välkomna att delta oavsett ålder, dansstil, och nivå. Danstävlingen kommer att ske i form av konceptet "battle" där man möts en mot en och där alla har samma förutsättningar att delta oavsett ålder, dansstil och nivå. Under kvällen kommer det att hållas en inspirerande föreläsning med syftet att motivera dansare till att hitta egna vägar att sysselsätta sig med dans genom eget skapande och entreprenörskap och slutligen avslutas kvällen med ett jam där man får dansa fritt och umgås. Tredje och sista dagen kommer att bestå av workshops på en lägre och en högre nivå för ungdomar och vuxna. Övernattning kommer att finnas tillgängligt under första och andra natten på KFUM Ungdomens Hus. Gratis bussar från andra kommuner i länet kommer att finnas tillgängliga till och från huvudeventet.

  Varför gör vi det här?

  JKPG Dance Festival vill förena alla barn, ungdomar och eldsjälar som har det gemensamma intresset dans. Vi vill skapa en mötesplats för de många barn och ungdomar som behöver en värdefull sysselsättning. Vårt mål är att skapa ett nätverk bland de eldsjälar som finns i länet och att genom shower, tävlingar och workshops bilda en plattform där önskemål, erfarenheter och olikheter tas till vara på och kreativitet fångas upp oavsett vilka förutsättningar man har. Vi vill bidra till att kulturen i samhället växer genom att utveckla starka och självständiga individer med dans som metod. Alla är välkomna oavsett dansstil, ålder, etnicitet, bakgrund och kön. Tillsammans är vi starkare!

  Målgrupp

  Vårt fokus ligger på barn, ungdomar och eldsjälar med ett ytterligare fokus på funktionshindrade och nyanlända. Vi vill skapa en öppen plattform där gemenskap står i fokus och där alla besökare ska känna sig delaktiga och välkomna oavsett dansstil, ålder, etnicitet, bakgrund, förutsättningar och kön.

  Resultatmål

  Vårt mål gällande resultat är ett lika med eller ökat publik- och deltagarantal jämfört med föregående år. Vi förväntar oss en starkare gemenskap, kontakt och samarbete mellan fler dansare, eldsjälar och verksamheter inom länet samt en större variation av dansstilar och en bred målgrupp under festivalen. Vår förhoppning är att festivalens aktiviteter kommer att inspirera och motivera barn och ungdomar till att skapa, söka kunskap och kreativt utmana sig själva på en högre nivå.

  Hur påverkas länet?

  Vi hoppas på att kunna fortsätta utveckla och genomföra festivalen som ett årligt kommande event och vidare arbeta med att öka gemenskapen och samarbetet mellan fler dansverksamheter och kommuner inom länet med förhoppningen att kunna involvera fler eldsjälar i festivalens framtida planering och genomförande. Vi hoppas att eventet kommer att ge inspiration till eget skapande, utveckling och fysisk aktivitet hos fler barn, ungdomar och eldsjälar och att man genom festivalen ska kunna finna de kontakter man söker för att kunna förverkliga dessa drömmar och idéer.