Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Foto:

  DANSResearch

  En närstudie av ett konstnärligt arbete som inbegriper olikheter utanför de normer vi oftast ser i våra utbildningar och scener.

  Förutom detta vill även projektet bidra med ökad kunskap om hur vi kan möta olika behov samt främja diskussion och förstärka kunskapsöverföringen inom dansområdet med fokus på kommunikation och funktionsnedsättning, både regionalt och nationellt. Under DANSResearch planerar vi att genomföra två residensperioder förlagda i Jönköping och på Stockholms Konstnärliga högskola/DOCH. Kopplat till dessa residensperioder arrangeras flera samtal, open space, publika möten. Under projektets gång kommer forskaren Annika Notér Hooshidar att undersöka hur dans kan kommuniceras i arbete med dansare med funktionsnedsättningar med specifikt fokus på kommunikationen mellan medlemmarna i en grupp. Som teoretisk utgångspunkt för studien används ett socialsemiotiskt multimodalt perspektiv på kommunikation (Kress 2010, Van Leeuwen, 2005, m.fl.) samt ett kompletterande med teorier om kroppslig kommunikation. I samband med att forskningsrapporten blir klar kommer den att presenteras i seminarieform på Stockholms konstnärliga högskola samt i Jönköping.

  Varför gör vi det här?

  DANSResearch har som sitt syfte att belysa och lyfta fram frågeställningar och utveckla lösningar för hur personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att både utveckla och använda sin kreativa, artistiska och intellektuella förmåga i arbete. Detta riktar sig till personer med funktionsnedsättning, personal inom vården, skola, konstnärliga utbildningar, konstnärer och civilsamhället.

  Målgrupp

  Projektet bidrar med ökad kunskap om hur vi kan möta olika behov samt främja diskussion och förstärka kunskapsöverföringen inom dansområdet med fokus på kommunikation och funktionsnedsättning, både regionalt och nationellt.

  Resultatmål

  Ett steg i att bredda rekryteringen för dansutbildningar.

  • Publika möten med studenter inom vård, utbildning och kultur.
  • Publika möten med myndigheter, institutioner och yrkesverksamma inom dans.

  Hur påverkas länet?

  DANSResearch bör ses som ett led i regionens utvecklingsarbete för dansen och relaterar tydligt till flera av målsättningarna som finns i Regional kulturplan Jönköpings län 2015-2017. - ett kulturliv präglat av öppenhet, jämställdhet och mångfald - göra kulturen tillgänglig för medborgaren både som deltagare i kultur och att uppleva kultur. - konstnärens och det konstnärliga uttryckets frihet ska värnas och stödjas också när det utmanar och provocerar rådande norm