Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Foto:

Dansterapi för seniorer

Dans för glädje. Dans-och rörelseterapi för äldre - en brygga mellan kropp, känsla, tanke och ord.

Dansterapi är en konstnärligt dansform där få man uttrycka sina känslor, utveckla rörelse förmåga och ge en djupare kroppsmedvetenhet.

Varför gör vi det här?

Att erbjuda dansterapi till äldre människor kan innebära en möjlighet att tillgodose grundläggande behöv. Dansterapi kan förbättra fysiska, sociala och psykologiska funktioner.

Målgrupp

Seniorer på äldreboende, träffpunkter och liknande verksamhet.

Resultatmål

Syftet med dansterapi är att förbättra kondition och smidighet samt ge en djupare kroppsmedvetenhet (fysisk funktion) och bättre kommunikation hos deltagarna (social funktion). Dessutom är syftet att genom kroppen nå deltagarnas inre känslor (psykologisk funktion).

Hur påverkas länet?

Risken att drabbas av sjukdomar och skador ökar med stigande ålder. En del av de förändringar som sker i kroppen för den åldrande människan beror på fysisk inaktivitet. Det är inte bara fysisk aktivitet som påverkar vår hälsa på ett positivt sätt utan också kulturupplevelser i form av sång, musik och dans. Insatsen är bra för Jönköpings län för att alla som är seniorer och bor i Jönköpings län skulle få möjlighet att bryta passivitet och isolering. Att ha möjlighet att visa sin personlighet, att uttrycka sina känslor och öka självtroende.