Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Dataspelsutveckling


Folkhögskolekurs som tar emot 40 deltagare med neuropsykiatriska funktionshinder, som vill arbeta med eller vidareutbilda sig inom området inom dataspelsutveckling.

Deltagarna studerar till arbete inom området eller förbereder sig för högskolestudier inom området.

Varför gör vi det här?

Syftet med utbildningen är att ge unga människor med neuropsykiatrisk diagnos en möjlighet att utbilda sig i något de brinner för genom en utbildning anpassad till den enskilda individens situation. Utbildningen har visat sig ge goda möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Målgrupp

Unga människor med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt arbetsgivare som får välutbildade medarbetare.

Resultatmål

Målet är att deltagarna ska få arbete eller studera vidare inom området.

Hur påverkas länet?

Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är utbildningen bra för länet. Jönköpings län har ett stort behov av människor med digital kompetens, inte minst när det gäller spelutveckling.