Meny Stäng
Sök

Foto:

Delaktighetsmodellen


Länets kommuner ska arbeta för öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Delaktighetsmodellen är ett verktyg som gör detta möjligt.

Länet har gemensamt beslutat att införa modellen som ett arbetssätt i kommunerna. Alla kommuner i länet följer utvecklingen genom FoUrum som samordnar och utbildar vägledare i modellen.

Delaktighetsmodellen bygger på en samtalsmetodik där brukarna själva styr samtalet. Två vägledare leder samtalet.

Varför gör vi det här?

Syftet med projektet är att stötta kommunerna i metodanvändning för att förbättra brukares möjlighet till delaktighet och inflytande i vardagen.

Målgrupp

Personer med funktionsnedsättning i Jönköpings län, men med ambitionen att omfatta fler målgrupper där inflytande och delaktighet behöver öka.

Resultatmål

  • Vi ska förvalta och bibehålla en hög grad av användande av modellen.
  • Vi ska utveckla och stödja vägledarna.

Hur påverkas länet?

Personer med funktionsnedsättning i Jönköpings län blir mer delaktiga och kan påverka sina vardagsliv. Personalen ökar sin medvetenhet och kunskap om makt och beroende.