Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Delaktighetsmodellen


Länets kommuner ska arbeta för öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Delaktighetsmodellen är ett verktyg som gör detta möjligt.

Länet har gemensamt beslutat att införa modellen som ett arbetssätt i kommunerna. Alla kommuner i länet följer utvecklingen genom FoUrum som samordnar och utbildar vägledare i modellen.

Delaktighetsmodellen bygger på en samtalsmetodik där brukarna själva styr samtalet. Två vägledare leder samtalet.

Varför gör vi det här?

Syftet med projektet är att stötta kommunerna i metodanvändning för att förbättra brukares möjlighet till delaktighet och inflytande i vardagen.

Målgrupp

Personer med funktionsnedsättning i Jönköpings län, men med ambitionen att omfatta fler målgrupper där inflytande och delaktighet behöver öka.

Resultatmål

  • Vi ska förvalta och bibehålla en hög grad av användande av modellen.
  • Vi ska utveckla och stödja vägledarna.

Hur påverkas länet?

Personer med funktionsnedsättning i Jönköpings län blir mer delaktiga och kan påverka sina vardagsliv. Personalen ökar sin medvetenhet och kunskap om makt och beroende.