Meny Stäng
Sök

Foto:

Digital teknik i gränsöverskridande konstnärliga processer


Att utveckla ny teknik för musikaliskt och konstnärligt skapande och utövande.

År 1: Tonsättare utvecklar nya verk

Projektet som är flerårigt kommer att under år 1 fokusera på arbete i undersökande labb med tonsättare och musiker. Utveckling av nya instrument och musikverk arbetas fram genom att utforska och prova teknik för nya musikaliska interaktionssätt. 

Öppna presentationer och workshops arrangeras i anslutning för ökad kännedom om teknik och arbetsmetoder vid kulturskolor, studieförbund, särskola mm.

Ramen i projektet är interaktivitet och kollaborativa arbetsprocesser där alla är med och tillför. Ensemblen Gageego möter ensemble med musiker som inte har samma musikaliska bakgrund och där förutsättningarna för musikskapande är beroende av ny teknik.

År 2: Samverkan, labb och teknikutveckling

Under år 2 genomförs utforskande processer med andra konstnärer och erfarenheterna kommer att spridas genom arrangemang av offentliga symposium.

ShareMusic ingår i projektgruppen tillsammans med universitet i Nordirland och Irland, som förbereder ett Horizon 2020-projekt med fokus på bl a teknikutveckling, konstnärliga uttryck och inkludering.


Projektledare
Jennifer Nordström
Tel. 0720 - 40 90 11

Varför gör vi det här?

Utveckla ny teknik för musikaliskt och konstnärligt skapande och utövande. Syftet är att involvera och engagera nya målgrupper - både som utövare och på sikt även som upphovspersoner. Vi ser digitaliseringen som en metod för ökad delaktighet och ett sätt att undersöka ny och befintlig teknik som kan underlätta musikaliskt skapande. Fokus ligger på de estetiska uttrycken och metoder för inkludering av såväl etablerade musiker som personer med funktionsvariation som medskapare i processen.

Målgrupp

Projektets grund är att arbeta med och för personer med funktionsvariationer. Projektet ska även fokusera på genusfrågan och den nya tekniken som framkommer ska särskilt delges kvinnor nationellt och internationellt.

Resultatmål

Kultur och utveckling har inom ramen för sin uppdragsbeskrivning med koppling till regional kulturplan att arbeta för och stärka frågan om yttrandefrihet och demokratiska frågor.

Hur påverkas länet?

Projektet ges möjlighet att vidga scenkonsten genom att låta konstutövare med olika förutsättningar, erfarenheter och kompetens dela scen på lika villkor. Genom sin särart inom scenkonsten utgör ShareMusic & Performing Arts en av de viktigaste aktörerna för att bygga, processa och kunskapsöverföra mångfald, tillgänglighet och likabehandling på rättvisa villkor. Kultur och utveckling har inom ramen för sin uppdragsbeskrivning med koppling till regional kulturplan att arbeta för och stärka frågan om yttrandefrihet och demokratiska frågor.