Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Digital utveckling


Studieförbunden har ett pågående arbete kring den digitala utvecklingen. Studieförbunden tillsammans med övrig folkbildning i regionen arbetade tillsammans i ett projekt Klick IT.

Påverkansarbete, utbildning och nya tekniklösningar. Numera vill vi uppmärksamma frågan ur demokratisynpunkt och utifrån människors möjligheter att kunna leva både i tätort och på landsbygd.

Varför gör vi det här?

Syftet med Klick IT var att öka användandet av datorer, internet bland personer som hade ingen eller mycket liten datavana. Studieförbunden erbjöd tillsammans en baskurs utan kostnad. Deltagare rekryterades via biblioteken. Teknik och IT utveckling är ett viktigt samhällsområde, som kan ge positiv utveckling, men har också vissa negativa konsekvenser. De som har svårt för att ta del av tekniken kan lätt bli utanför viktig samhällsinformation och detta kan ge negativa demokratiska konsekvenser. Det kan också handla om tillgänglighet till internet på landsbygden, som är viktigt för företagandet och för de som bor där.

Målgrupp

Deltagare i olika insatser.

Resultatmål

  • Att öka kunskaperna och användandet av digitala lösningar.
  • Att uppnå en högre grad samverkan med Region Jönköpings län i arbetet med den Regionala Digitala Agendan.

Hur påverkas länet?

Ökade IT-kunskaper och färdigheter hos länets invånare och näringsliv.