Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Digitalt först med användaren i fokus


I satsningen Digitalt först med användaren i fokus stärks folkbibliotekspersonalens digitala kompetens och medie- och informationskunnighet vilket är viktigt för det demokratiska samhällets utveckling.

Digitalt först med användaren i fokus är ett treårigt nationellt digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal med syfte att främja en ökad digital kompetens hos allmänheten, i vårt fall i Jönköpings län. Digitalt först med användaren i fokus är ett regeringsuppdrag där Kungliga biblioteket är ägare av projektet. De regionala biblioteksverksamheternas uppdrag är att förankra projektet i respektive län, samordna utbildningsinsatser, föra en dialog med folkbiblioteken i respektive län samt analysera behov av digital kompetens för att kunna erbjuda kompetens- och utvecklingsinsatser.

Varför gör vi det här?

Vi vill att invånarna i Jönköpings län ska mötas av en hög digital kompetens på alla länets bibliotek och att de ska ha möjlighet att ta del av enskild handledning och kurser i högre grad. Genom att öka bibliotekspersonalens digitala kompetenser kommer de att kunna möta invånarnas behov kring en digitaliserad nutid och framtid. Bibliotekspersonalen kommer även i högre grad att kunna vara delaktiga i en omställning av verksamhet till digitalt först för att kunna vara redo att verka i framtiden.

Målgrupp

Folkbibliotekspersonalen i Jönköpings län.

Resultatmål

  • Regionbibliotek Region Jönköpings län har definierat vad dess roll som regional kompetens- och utvecklingsnod innebär.
  • Regionbibliotek Region Jönköpings län har tagit fram en handlingsplan för digital verksamhets- och kompetensutveckling för folkbiblioteken i Jönköpings län.
  • Minst 80 % av folkbibliotekens personal i Jönköpings län har gjort självskattningstestet.
  • 80 % av folkbibliotekspersonalen i Jönköpings län är registrerade på lärplattformen Digiteket och har slutfört minst två lärresurser.
  • 75 % av folkbibliotekspersonalen i Jönköpings län har utvecklat sina digitala kompetenser.
  • 75 % av folkbiblioteken i Jönköpings län har en handlingsplan för digital kompetens- och verksamhetsutveckling.
  • 75 % av bibliotekscheferna i Jönköpings län har deltagit i ledarskapsutbildning inom Digitalt först och därigenom tillskansat sig metoder för att arbeta med sin egen organisations digitala mognad.
  • Antal bokade handledningstillfällen vid folkbiblioteken i Jönköpings län har enligt den nationella biblioteksstatistiken, för vuxna såväl som för barn ökat. Totalt antal data-/internetkurs - handledning, seniorsurf - öppen eller sluten visning är det som avses.
  •      

Hur påverkas länet?

Ökad digital kompetens och mognad hos folkbibliotekspersonalen i Jönköpings län. Bibliotekscheferna i Jönköpings län har fått en högre digital mognad samt kunskaper kring digital transformation. Tydligare syfte och tanke bakom digital kompetens- och verksamhetsutveckling på folkbiblioteken i Jönköpings län. Ökad digital delaktighet hos allmänheten i Jönköpings län. Ökade möjligheter för länets befolkning att delta i data-/internetkurs - handledning, seniorsurf - öppen eller sluten visning.