Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

E-omställning


E-omställning är ett paraplyprojekt som omfattar en rad olika insatser kopplat till digitaliseringen. Automatisering och ständigt nya krav som E-samhället ställer på både arbetsgivare och arbetstagare kräver strategiska insatser på området i hela länet.

  • Utbildningar i programmering till alla elever i kommunen. Utbildning i programmering ska ingå som ett digitalt-slöjd tillval.
  • Matchning nya programmerare- befintliga företag för att lösa gamla behov med nya idéer.
  • Utveckla metod för att koppla ihop tillverkningsindustri med företagande i nya branscher.
  • Arbeta med UF-företagande kopplat till bl.a. Appakade-min/Teknikprogrammet för att testa ”skarpt” företagande inom digitala branscher.
  • Projekt kopplat till dels utbildning, dels upplevelseindustrin/E-sport för att skapa intresse och utveckla denna del av Sverige till en arena för digitalkultur.

Varför gör vi det här?

Projekten i denna insats syftar till att öka kompetensen i programmering och om digitalisering för att rusta både arbetstagare och arbetsgivare inför framtidens kunskapsintensiva industrisektor och arbetsmarknad. Syftet är också att bredda det befintliga näringslivet och att öka nyföretagandet på lång sikt, genom att ställa om och vidga ett lågteknologiskt näringsliv med fler kunskapsintensiva företag samt inom upplevelseindustrin.

Målgrupp

Studerande, arbetstagare och arbetsgivare.

Resultatmål

Ökade kunskaper i programmering - Fler UF-företagare inom digitalt/E-företagande - Fler företag verksamma med E-handel - Fler nystartade företag inom sektorn - Bättre matchning mellan näringsliv och arbetstagare

Hur påverkas länet?

Effekterna bör bli ökat företagande, ökad kompetens inom programmering samt fler sökande till högre utbildningar. En regional samverkan och erfarenhetsutbyte skulle leda till att hela regionen kan kraftsamla inom området och bli en mer attraktiv region, samtidigt som det underlättar kompetensförsörjning och diversifiering inom näringslivet.