Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Foto:

  Eksjö kammarmusikfestival

  Skapa en arena för kvalitativ kammarmusik inom regionen.

  Eksjö har en rad fina musikaliska rum, vart och ett med sin egen personlighet och sin plats i Eksjös historia. Under fyra dagar får nu alla en chans att komma Eksjö närmare in på livet, för musiken som spelas i våra konsertlokaler har också något att säga om platsen de spelas. I en lada i naturreservatet Klinten spelas argentinsk Tango av högsta internationella klass kombinerad med gemensam danskväll där publiken får lära sig konsten av de dansare som ingår i föreställningen. Med hjälp av musiker, skådespelare och dansare kommer vi gå på jakt i stadens historia och gestalta händelser man tidigare bara hört berättas om. Musiken är i fokus, men trösklarna för publiken sänks när det kammarmusikaliska allvaret försvinner. Vi kommer bjuda in internationella artister av hög klass men också söka musiker som har flyttat in till vårt land och kan bidra till att utforska nya musikstilar och musicera gränsöverskridande. Med en bas i Jönköpings Sinfoniettas musiker ska vi fylla kommunen med musik alltifrån navet kring Eksjö Stadshotell via Campus I12 ända bort till ladan i naturreservatet Klinten och närliggande orter. Den traditionella stråkkvartetten är naturligtvis en självklarhet!

  Varför gör vi det här?

  Eksjö Kammarmusikfestival passar väl in de kulturpolitiska intentionerna på lokal, regional och nationell nivå: Lokalt I kommunens kultur- och fritidspolitiska program är det fastslaget att kommunen ska stödja kultur- och fritidsverksamheter som bidrar till att besöksnäringen förstärks samt att utbudet ska präglas av hög kvalité. I detta program lyfts också fram vikten av ett vidgat samarbete med det lokala och regionala näringslivet. Regionalt Enligt den regionala kulturpolitiska visionen ska kulturen för den enskilde betyda möjlighet till eftertanke, inspiration, rekreation, deltagande och underhållning. I denna plan framgår också att samverkan ska ske lokalt, regionalt, nationellt och internationellt liksom att alla kulturformer enskilt och i samverkan kraftfullt ska bidra till regionens utveckling och attraktivitet. Allas möjlighet till kulturupplevelser och bildning liksom att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse lyfts också i planen. I remissversionen av den regionala kulturplanen 2015-2017 lyfts Eksjö Kammarmusikfestival fram som ett utvecklingsområde med särskilt uppdrag som bör ges utvecklingsmöjligheter under planperioden. Nationellt Lyfter man blicken vidare mot de nationella kulturpolitiska målen är viktiga värdeord som konstnärlig förnyelse, mångfald och konstnärlig kvalité centrala liksom att främja allas möjlighet till kulturupplevelser.

  Målgrupp

  Festivalens geografiska upptagningsområde vad gäller konsertbesökare utgörs främst av Jönköpings län men eftersom festivalen äger rum under turistsäsongen är också mer långväga kulturturister en viktig målgrupp vilket besannades under festivalen 2013. Barn och unga är en viktig målgrupp för festivalen och vi kommer möta detta med specialanpassade program. För att öka spridningsområde, tillgänglighet och lokalt engagemang kommer kammarmusikfestivalen omfatta hela kommunen så att även de mindre orterna har möjlighet att ta del av utbudet.

  Resultatmål

  Målsättningen är att Eksjö kammarmusikfestival ska etableras som ett återkommande arrangemang för att lyfta fram kammarmusiken som konstform. Festivalens själ ligger i att presentera kvalitativa musikupplevelser i en unik miljö dit både vana konsertbesökare liksom tillfälliga besökare kan finna näring. Festivalen ska arrangeras vartannat år.

  Besöksnäringen i Eksjö med omgivning ska utvecklas. Dels genom att attrahera besökare regionalt, men även att turister från övriga Sverige och internationellt ska erbjudas upplevelser av hög kvalité som stärker Eksjö som besöksmål.

  Eksjö kammarmusikfestival ska bidra till ett utökat samarbete mellan kommunen och besöksnäringen samt mellan Eksjö och andra regionala aktörer inom kultur och besöksfrämjande aktiviteter som bidrar till regionens utveckling och attraktivitet.

  Hur påverkas länet?

  Enligt den regionala kulturpolitiska visionen ska kulturen för den enskilde betyda möjlighet till eftertanke, inspiration, rekreation, deltagande och underhållning. I denna plan framgår också att samverkan ska ske lokalt, regionalt, nationellt och internationellt liksom att alla kulturformer enskilt och i samverkan kraftfullt ska bidra till regionens utveckling och attraktivitet. Allas möjlighet till kulturupplevelser och bildning liksom att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse lyfts också i planen. I remissversionen av den regionala kulturplanen 2015-2017 lyfts Eksjö Kammarmusikfestival fram som ett utvecklingsområde med särskilt uppdrag som bör ges utvecklingsmöjligheter under planperioden.