Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Enterprise Europe Network


Enterprise Europe Network(EEN)är ett europeiskt nätverk som kostnadsfritt erbjuder internationellt support till små och medelstora företag. EEN hjälper företag att hitta internationella leverantörer, distributörer eller samarbetspartners.

Företag kan också få rådgivning kring EU-finansiering, EU-direktiv, IPR-frågor, internationella avta, tullar eller annat som rör internationalisering och den europeiska marknaden.

  • Samverka med andra aktörer så som branschorganisationer, kommunala näringslivsbolag, Science Park och andra för att hitta ”rätt” företag för internationalisering.
  • Analysera företagens internationella mognad för att kunna ge dem individuellt anpassad coachning i sitt fortsatta internationaliseringsarbete. Se till företagens behov och samarbeta med organisationer som EKN, Business Sweden och andra för att ge den bästa servicen till företag.
  • Ta ansvar för att Tillväxtverkets samt Regionen och Almis internationaliseringscheckar stöder de regionala företag som har stor tillväxtpotential på nya marknader. Samarbete sker med Business Sweden, EKN, Handelskammaren, Almi och Region Jönköpings län.
  • Arrangera matchmakingevent och company missions på olika internationella arenor runt om i Europa för att skapa nischade mötesplatser för företag att mötas och göra affärer. Samarbete sker bland annat med Elmia AB.
  • Hjälpa företag att söka affärspartners i andra länder, men också se till att företagen i så stor uträckning som möjligt har en hållbar marknadsstrategi.
  • Vidareförmedla internationella affärskontakter till regionens företag. - Ge rådgivning och support till företag som står för en internationell utmaning. Kan röra CE-märkning, tullar, internationella avtal, landsspecifika regler etc.
  • Arrangera inspirationsevent för företag som inte tänker internationella marknader idag.

Varför gör vi det här?

Det övergripande syftet med EEN:s tjänster är att öka andelen företag som arbetar internationellt och att regionens företag uppnår en ökad hållbar tillväxt på nya marknader. EEN förväntas öka accelerationstakten för företagen att etablera sig på en ny marknad. Fler företag i regionen ska känna Europa som sin hemmamarknad och våga ta steget att samarbeta med företag utanför Sveriges gränser.

Målgrupp

Målgruppen är huvudsakligen små och medelstora företag som vill komma ut på nya marknader eller bredda sin internationella marknad ytterligare. EEN arbetar även med företag som behöver inspireras att våga tänka internationellt och som på sikt kan närma sig en ny marknad.

Resultatmål

EEN:s övergripande mål är att inspirera och supporta företag i sitt internationaliseringsarbete. - Internationella rådgivningar och affärscoachningar till företag.

  • Internationella affärsförfrågningar i och utanför Europa. 
  • Internationella affärsavtal eller insatser som har varit väsentliga för företagets internationella utveckling.
  • Finansieringsrådgivning till företag, inkluderat att ansvara för och administrera Tillväxtverket, Region Jönköpings län och Almis affärsutvecklingscheckar för internationalisering.

Hur påverkas länet?

Fler företag blir rustade för att ge sig ut på nya marknader och fler företag kommer att göra internationella affärer. Detta leder till ökad tillväxt och ökad konkurrenskraft bland regionens företag.