Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Etableringsuppdrag


Nyanlända får sex månaders utbildning för att underlätta etablering.

På uppdrag av regeringen bedriver nämnda folkhögskolor insatser för nyanlända som anvisas till folkhögskolorna av Arbetsförmedlingen. Insatserna är i huvudsak: undervisning i svenska, studiebesök och praktik på olika arbetsplatser.

Varför gör vi det här?

Genom folkbildningsmässiga pedagogiska metoder stärka varje individ, så att dennes förmåga till att styra sitt eget liv stärks. Stärka individernas kunskaper och därmed deras förmåga att etablera sig i samhället.

Målgrupp

Nyanlända.

Resultatmål

Deltagarna ska har byggt på sina kunskaper så att de är redo för vidare studier eller arbete vid avslutad utbildning.

Hur påverkas länet?

Snabbare och bättre möjligheter till etablering för länets nyanlända. Förbättrad integration.