Meny Stäng
Sök

Länsövergripande vård- och omsorgscollege


Genom att skapa ett länsövergripande vård- och omsorgscollege vill vi möta framtidens kompetensbehov inom vård och omsorg samt tillhandahålla arbetsplatsförlagt lärande med hög kvalitet och kompetenta handledare.

En kartläggning gjord i länet visar hur framtidens vård och omsorgsbehov förändras och ökar kraftigt. Utbildningarna och lärarkompetensen varierar i länet och söktrycket minskar idag. Ambitionen är att skapa en attraktiv utbildning inom vård och omsorg som håller en kvalitetsnivå som möter framtidens behov. Eftersom arbetslivet förändras kontinuerligt är det viktigt att skolan och arbetslivet samverkar i högre grad för att möta kompetensbehoven.

Varför gör vi det här?

Öka kvaliteten och attraktiviteten på länets vård- och omsorgsutbildningar för att möta kompetensbehov och konkurrensen från andra regioner.

Målgrupp

Medborgare i Jönköpings län som är i behov av vård och omsorg nu och i framtiden. Framtida elever i dessa program.

Resultatmål

Kunna erbjuda ungdomar och vuxna med intresse för vård och omsorg en modern utbildning på såväl gymnasienivå som på eftergymnasial nivå. Den ska hålla en hög kvalitet på både teori och praktik, som baseras på den evidens som finns och som är jämlik i hela länet. Skapa förutsättningar för fler karriärvägar och behålla kompetensen i länet.

Hur påverkas länet?

Den ökar regionens attraktivitet genom att trygga personalförsörjning, skapa attraktiva jobb och utbildningar, höja statusen för yrken inom vård och omsorg, öka samarbetet mellan arbetsliv och utbildning och skapa ett större intresse för vård och omsorg i största allmänhet.