Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Europa Direkt i Jönköpings län


Europa Direkt i Jönköpings län sprider information, svarar på frågor och anordnar evenemang om EU för dig som bor och verkar i regionen.

Information, föreläsningar, work-shop, evenemang, debatter om EU

Varför gör vi det här?

Att informera, kommunicera och öka kunskapen om EU och vilka fördelar man som individ kan dra av EU, hur EU påverkar oss och hur vi själva kan påverka EU samt vilka rättigheter och skyldigheter man har som EU-medborgare. Även grundläggande information om EU, vidare hänvisning till information inom olika ämnesområden samt hänvisningar till olika institutioner.

Målgrupp

Invånarna i Jönköpings län

Resultatmål

Öka kunskapen om EU bland medborgarna i länet.

Hur påverkas länet?

Ökar kunskapen, medvetenheten om EU och vilka möjligheter man har som individ inom EU.