Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

FASTR - Snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län


FASTR ska ge Jönköpings län bättre förutsättningar att nå det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och med ambitionen att bli ett Plusenergilän till 2050.

De förnybara alternativen i transportsektorn är inte tillräckligt starka och självklara för att samhället ska kunna leva upp till det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Fördelningen av tillgänglig infrastruktur för tankning och laddning är inte väl fördelad ur stad- och landsbygdsperspektiv. De fördelar för sysselsättning och regional tillväxt för små och medelstora företag som regionalt producerade drivmedel innebär realiseras inte.

Projektet fokuserar på fem områden:

  • Fossilfria och effektiva transporter
  • Produktion av förnybara drivmedel och energilagring
  • Bättre förutsättningar att nå målen för fossiloberoende
  • Minska klimatpåverkande utsläpp
  • Tanka förnybart och ladda i hela länet

Varför gör vi det här?

Syftet är att ge Jönköpings län bättre förutsättningar att nå de nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 och med ambitionen att bli ett Plusenergilän till 2050.

Målgrupp

Företag och offentlig verksamhet i hela Jönköpings län.

Resultatmål

Projektet har som mål att både stad och landsbygd i Jönköpings län har tillgång till en mångfald av förnybara och icke fossila drivmedels- och laddningsalternativ, där regional infrastruktur, upphandlingar och drivmedelsproduktion främjar näringslivets och framförallt små och medelstora företags möjligheter att verka och utvecklas.

Delmål:

  • Aktörsamverkan för utveckling och kunskap
  • Kunskap och förmåga för ökad förändringstakt
  • Tanka förnybart och ladda i hela länet
  • Klimatsmarta upphandlingar och transporttjänster
  • Produktion av förnybara drivmedel, ladd-el och vätgas

Hur påverkas länet?

Att transportsektorn i Jönköpings län är både transporteffektiv och fossiloberoende, så att klimatpåverkande utsläpp har minskat enligt uppsatta nationella mål. Att företag och medborgare som verkar i länet, oavsett om det är i landsbygd eller i staden, har tillgång till infrastruktur för att tanka och ladda sina fordon förnybart. Att det finns regional produktion och lagring av icke fossila drivmedel och förnybar energi.