Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Feriepraktik kultur


Feriepraktik kultur är ett regionalt projekt som främjar feriepraktik för ungdomar inom kulturområdet i Jönköpings län. Projektet syftar till att stärka kulturen, föreningsliv, civilsamhälle och sysselsättning.

Kultur och utveckling stödjer kommuner och andra organisationer och föreningar i att utveckla och öka antalet feriepraktikplatser för ungdomar inom kultur. Undgomar får genom Feriepraktik kultur arbeta på en kulturell plats, skapa kultur och/eller sprida kultur. Organisationer kan ansöka om ersättning för dessa feriepraktikplatser. Stöd för utveckling av nya feriepraktikplatser ges av Kultur och utveckling.

Ansökan görs via formulär som hittas via länken till höger. Där finns också mer info om ansökningsperiod och beslutsperiod.

Varför gör vi det här?

Syftet med projektet är att utveckla och stärka kulturen i länet, att ungdomar ges en positiv sysselsättning under sommaren samt att stärka föreningslivet inom kultur genom att skapa möjligheter till ökad verksamhet. Ungdomar ges möjligheten till en positiv sysselsättning under sommaren samt en inblick i, och ökad kunskap om, ett visst kulturområde. Projektet ger även ungdomar möjlighet till eget skapande.

Målgrupp

Målgruppen för projektet är ungdomar 16-19 år boende i Jönköpings län.

Resultatmål

  • att erbjuda feriepraktik inom kultur i ALLA kommuner i länet
  • att bevilja 150 st feriepraktikplatser inom kultur för ungdomar 16-19 år
  • att stödja föreningar, stiftelser, och andra organisationer inom kulturområdet till en ökad verksamhet under sommarmånaderna

Hur påverkas länet?

Feriepraktik Kultur ger ungdomar en möjlighet till en positiv sysselsättning under sommaren. Feriepraktikplatserna gör kulturen tillgänglig för ungdomar i deras eget närområde, sprider kultur till invånare i kommunen och ger möjlighet till eget skapande. Projektet stödjer föreningar, stiftelser, och andra organisationer inom kulturområdet i hela Jönköpings län till en ökad verksamhet under sommarmånaderna.