Meny Stäng
Sök

Feriepraktik kultur


Feriepraktik kultur är ett regionalt projekt som främjar feriepraktik för ungdomar inom kulturområdet i Jönköpings län. Projektet syftar till att stärka kulturen, föreningsliv, civilsamhälle och sysselsättning.

Kultur och utveckling stödjer kommuner och andra organisationer i att utveckla och öka feriepraktikplatser för ungdomar inom kultur. Organisationer kan ansöka om ersättning för dessa feriepraktikplatser. Sista ansökningsdag är 1 april 2019.

Varför gör vi det här?

Syftet med projektet är att utveckla och stärka kulturen i länet, att ungdomar ges en positiv sysselsättning under sommaren samt att stärka föreningslivet inom kultur och skapar möjligheter till ökad verksamhet. Region Jönköpings län strävar efter att stärka föreningslivet inom kultur och skapa möjligheter till ökad verksamhet. Ungdomar ges möjligheten till en positiv sysselsättning under sommaren samt en inblick i, och ökad kunskap om, ett visst kulturområde.

Målgrupp

Målgruppen för projektet är ungdomar 16-19 år boende i Jönköpings län.

Resultatmål

  • att erbjuda feriepraktik inom kultur i alla kommuner i länet
  • att öka antalet feriepraktikplatser inom kultur för ungdomar
  • att stödja föreningar, stiftelser, och andra organisationer inom kulturområdet till en ökad verksamhet under sommarmånaderna

Hur påverkas länet?

Projektet stödjer föreningar, stiftelser, och andra organisationer inom kulturområdet i hela Jönköpings län till en ökad verksamhet under sommarmånaderna samt ger ungdomar en möjlighet till sysselsättning. Feriepraktikplatserna gör kulturen tillgänglig för ungdomar i deras eget närområde.