Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

FIFA-projektet

Länets kommuner driver tillsammans med FoUrum forskningsprojektet FIFA, som handlar om hur socialtjänsten kan förbättra sitt stöd till familjer som har någon form av alkohol- och drogproblem.

Vi vill pröva om familjeorienterade arbetssätt leder till att fler får tillgång till bästa möjliga insats.

Projektet som går under förkortningen FIFA handlar både om kompetensutveckling och om verksamhetsutveckling. Intervjuer med både brukare och personal om deras erfarenheter ligger till grund för områden som har prioriterats att arbeta vidare med.

Varför gör vi det här?

Säkerställa att familjer med missbruksproblem får ett stöd som hjälper dem att skapa goda livsförutsättningar samt stödja tillämpning av verkningsfulla metoder och arbetssätt i hela länet.

Målgrupp

Barn och unga som växer upp i familjer med alkohol- och drogproblem i Jönköpings län.

Resultatmål

Att fler familjer med missbruksproblem oavsett var man bor nås och får ta del av familjeorienterat stöd eller behandling.

Hur påverkas länet?

Vi vill skapa bättre framtidsutsikter för barn och unga som växer upp i familjer med alkohol- och drogproblem i Jönköpings län.