Meny Stäng
Sök

Filmlinjen


Kulturskolan flyttar ut och startar projektet "Filmlinjen" i fyra bostadsområden i Jönköpings kommun för att nå nya målgrupper.

Kulturskolorna i Sverige är tjejdominerat, ungefär 68 procent är flickor om man kollar på snittet och det stämmer i Jönköpings kommun också. Det är inte heller så många barn och unga från dessa fyra områdena, Råslätt, Öxnehaga, Österängen och Södergård som söker sig till Kulturskolan.

Genom att förlägga verksamheten ute i dessa områden hoppas vi kunna nå ut till fler barn och unga.

Region Jönköpings län, kultur och utveckling film startar upp projektet och i Öxnehaga, Södergård samt Österängen januari 2017.

Projektet utökas och utvecklas under hösten 2017 där fler områden kommer att få möjlighet till kurser. Under våren 2017 har det erbjudits kurser i animation och under hösten 2018 utökas utbudet det att lära sig filmens språk och skapa film.

Varför gör vi det här?

Syfte med projektet är att nå barn och ungdomar som vanligtvis inte söker sig till Kulturskolan genom att förlägga verksamheten i bostadsområden.

Målgrupp

Lärare, elever och pedagoger

Resultatmål

Främja kulturell mångfald och regional särdrag.

Alla invånare i Jönköpings län ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande.

Hur påverkas länet?

Ett nytt och banbrytande projekt som söker upp barn och ungdomar och gör det möjligt att få ta del av kultur och få kunskap. Region Jönköpings län, film tar med sig erfarenhet och kunskap till övriga kulturskolor och musikskolor i länet.