Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Förbättrad dokumentation inom den sociala barnavården

Genom projektet vill vi utveckla en mer ändamålsenlig dokumentation samt undvika onödig dokumentation eller dubbeldokumentation inom länets sociala barnavård.

Vi kommer att arbeta med frågeställningar såsom relevant information, vad som bör dokumenteras och inte samt hur barnets perspektiv kommer fram och hur dokumentationen ska bli mer tillgänglig för barn och föräldrar.

Varför gör vi det här?

Att undersöka hur gällande dokumentationskrav omsätts i praktiskt arbete för relevant och ändamålsenlig dokumentation.

Målgrupp

Länets barn och ungdomar som är i behov av stöd från socialtjänsten.

Resultatmål

Konkreta förslag på stöd och nationella kunskapsprodukter som förbättrar och effektiviserar dokumentationen i barn- och ungdomsärenden.

Hur påverkas länet?

Den ska underlätta och effektivisera dokumentationen i barn- och ungdomsvården, så att mer arbetstid kan läggas på andra arbetsuppgifter. Genom projektet som är nationellt, får länet möjlighet att faktiskt påverka ett nationellt utvecklingsarbete.