Navigera till sidans huvudinnehåll

Företagsjouren

  • Företagsutveckling
  • Entreprenörskap
  • Länsövergripande

Företagsjouren erbjuder konkret hjälp för företag i svårigheter. När ett företag hamnar i svårigheter kan stöd och hjälp behövas för att ta sig ur situationen och för att få företaget att leva vidare och utvecklas.

Företagsjouren är numera en permanent verksamhet. Den bemannas av rådgivare med många års erfarenhet av företagande. Vårt uppdrag är att stötta små och medelstora företag samt gröna näringar med tyngdpunkt på det professionella lantbruket, till att undanröja det akuta problem som företaget står inför.

Företagsjouren startade 2009 och Region Jönköpings län är huvudman sedan 2017. Vi är verksamma i alla 13 kommuner i Jönköpings län. Stödet från Företagsjouren är kostnadsfritt och arbetet bedrivs under sekretess.

Vad gör Företagsjouren?

  • Vi analyserar företagets lönsamhet och problem.
  • Vi erbjuder rådgivning vid olika typer av problem som finansiering, förhandlingar, avtal, skatter, sjukdom, revision/redovisning och andra typer av ägarfrågor.
  • Vi finns som stöd vid de flesta typer av ägarfrågor.
  • Vi söker lösningar vid finansieringsproblem och erbjuder stöd vid kontakter med banker och myndigheter.
  • Vi förmedlar specialistkompetens inom revision/redovisning, juridik och personalfrågor.

Varför gör vi det här?

Syftet är att vara en neutral samtalspartner för företag som har hamnat i ekonomiska svårigheter.

Målgrupp

Små och medelstora företag samt gröna näringar med tyngdpunkt på det professionella lantbruket.

Resultatmål

Företagen ska leva vidare och arbetstillfällen ska bibehållas.

Hur påverkas länet?

Sedan starten har fler än 2 000 arbetstillfällen räddats av Företagsjouren i Jönköpings län.