Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Företagsjouren


Företagsjouren erbjuder konkret hjälp för företag i svårigheter.

Företagsjouren erbjuder: - Kostnadsfria besök eller möten. - Kontakter med specialistkonsulter inom bland annat finans, juridik, personal, redovisning och revision samt med psykologer och olika typer av mäklare. - Stöd i utvecklingsfrågor, förhandlingar och avtalsfrågor. Företagsjouren arbetar i fyra olika steg: 1. En diagnos ställs på företaget 2. En handlingsplan upprättas för hur företaget ska kunna gå vidare 3. Förhandlingshjälp erbjuds. 4. Uppföljning

Varför gör vi det här?

Att hjälpa företag som hamnat i ekonomiska svårigheter som en följd av finanskris och lågkonjunktur.

Målgrupp

Företag i svårigheter och i behov av stöd.

Resultatmål

Företagen ska leva vidare och att arbetstillfällen ska bibehållas.

Hur påverkas länet?

Under de senaste 7 åren har Företagsjouren hjälpt 350 företag och därmed räddat över 1000 arbetstillfällen.