Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Framgångsfaktorer för litterära festivaler


För att stödja de litterära festivalerna i Jönköpings län har Regionbibliotek Region Jönköpings län tagit reda på vilka framgångsfaktorer som är verksamma bakom några välkända litteraturfestivaler i Sverige.

Inom projektet Framgångsfaktorer för litterära festivaler har den regionala litteraturutvecklaren studerat fyra nationellt gångbara litteraturfestivaler, som i folkmängd och yta korresponderar med samhällena i Jönköpings län. Dessa är Littfest i Umeå, Sigtuna litteraturfestival, Kristianstad bokfestival och Bokdagarna i Dalsland.

För att få djupare förståelse för de litterära festivalerna i Jönköpings län har SmåBUS barn- och ungdomsboksfestival, Smålands litteraturfestival (SmåLit), At the fringe – International Arts Festival, Internationell Poesifestival Jönköpings län, Poetry Slam Jönköpings län och Vetlanda bokmässa, undersökts utifrån samma premisser.

I Jönköpings län har tidigare funnits litterära festivaler som varit långvariga men lagts ner: Nässjö poesifestival och Bokens dag i Jönköping. Även dessa har undersökts för att utkristallisera vad som gjorde att festivalen kunde verka under lång tid.

Kunskapsunderlaget Framgångsfaktorer för litterära festivaler (2019) finns att ladda ner i högermenyn. Resultatet från undersökningen har spridits genom samtal och föreläsningar både nationellt och inom Jönköpings län.

Varför gör vi det här?

Under fem år växte sex litterära festivaler fram i Jönköpings län. Syftet med insatsen är att skaffa ett kunskapsunderlag som hjälper dem att etableras och verka framgångsrikt och långsiktigt.

Målgrupp

Arrangörer av litterära festivaler

Resultatmål

  • Ett kunskapsunderlag som är adekvat för framtida arrangörer av litterära festivaler
  • Ett professionsutvecklande samtal runt fynden i rapporten
  • Kunskapsspridning i hur en bra litterär festival skapas

Hur påverkas länet?

Arrangörerna får ett mer professionellt handhavande av litterära festivaler. Deras kunskap att bygga nya festivaler och evenemang på ökas. Nätverk mellan festivalarrangörerna skapas. De generaliserbara kunskaperna i kunskapsunderlaget går att överföra till arrangörer av festivaler inom andra konstområden. Jönköpings län professionaliseras litterärt genom kunskapsunderlaget.