Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Foto:

Framgångsfaktorer i undervisningen

För att skapa kunskap om hur framgångsrik undervisning kan ske med utgångspunkt i inkludering och kunskapsutveckling driver länets kommuner ett flerårigt forskningsprojekt.

Tio av länets kommuner samt Tenhults naturbruksgymnasium ingår i denna forskningsstudie som drivs tillsammans med Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Genom fokusintervjuer med elever och enskilda intervjuer med lärare vill vi få fram vad som gör att elever uppfattar undervisning som framgångsrik, att den bidrar till det egna lärandet och ökar motivationen. Resultatet ska spridas i länet samt resultera i vetenskapliga artiklar.

En återkoppling av resultat sker för deltagande kommuners skolchefer och utvecklingsledare, som bjuds in att följa projektet. Spridning och implementering planeras tillsammans med utvecklingsledare i kommunerna och forskare från högskolan.

Varför gör vi det här?

Syftet är att skapa kunskap om hur framgångsrik undervisning i skolår nio och gymnasiet kan möjliggöras med utgångspunkt i inkludering och kunskapsutveckling.

Målgrupp

Elever i grundskola och gymnasiet i Jönköpings län.

Resultatmål

Att vinna ny kunskap om vad som gör en undervisningssituation så framgångsrik att den leder till att elever når kunskapsmålen.

Hur påverkas länet?

Genom samverkan ökar möjligheterna till spridning och kan bidra till en likvärdig undervisning i hela länet.