Meny Stäng
Sök

Framgångsfaktorer i undervisningen


För att skapa kunskap om hur framgångsrik undervisning kan ske med utgångspunkt i inkludering och kunskapsutveckling driver länets kommuner med FoUrum utbildning ett flerårigt forskningsprojekt.

Tio av länets kommuner och ett naturbruksgymnasium ingår i denna forskningsstudie som drivs tillsammans med Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Genom fokusintervjuer med elever och enskilda intervjuer med lärare vill vi få fram vad som gör att elever uppfattar undervisning så framgångsrik att den bidrar till det egna lärandet och ökar motivationen.

En återkoppling av resultatet sker kontinuerligt till deltagande kommuner via FoUrum utbildning.

Varför gör vi det här?

Syftet är att skapa kunskap om hur framgångsrik undervisning i skolår nio och gymnasiet kan möjliggöras med utgångspunkt i inkludering och kunskapsutveckling.

Målgrupp

Elever i grundskola och gymnasiet i Jönköpings län.

Resultatmål

Få fram kunskap om vad som gör en lärsituation så framgångsrik att den leder till att elever presterar bra skolresultat och därigenom når kunskapsmålen.

Hur påverkas länet?

De kunskaper och erfarenheter som framkommer av forskningsstudien kan användas för fortbildningsinsatser riktade till länets enskilda lärare och skolor. Dessutom kan resultatet användas att stärka kvaliteten i lärarutbildningen vid Högskolan för lärande och kommunikation. Kontaktpersoner för projektet är Katarina Haraldsson, vetenskaplig ledare vid FoUrum utbildning, katarina.haraldsson@rjl.se och Mikael Segolsson, forskningsledare vid HLK, mikael.segolsson@ju.se.