Navigera till sidans huvudinnehåll

Framtidssäkrad industri

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Företagsutveckling
  • Länsövergripande

Validering, kompetensutveckling och erkända kompetensbevis för ca1000 anställda inom industriföretag i Jönköpings och Kronobergs län. 11,5 miljoner ur Europeiska Socialfonden har tilldelats projektet för att stödja företag som påverkats av Coronapandemin.

I projektet deltar företaget i tre beprövade, enkla och resurseffektiva insatser som under de senaste två åren använts med stor framgång i drygt 200 industriföretag runt om i Sverige. Med sikte på träffsäker kompetensutveckling och handlingsplan för fortsatt kompetensförsörjning deltar anställda i Handledning, Branschvalidering och Kompetensutveckling.

Projektet genomförs i nära samverkan med industrins parter och branschorganisationer inom Svensk industrivalidering samt Unionen.

Varför gör vi det här?

Anställda ska stärka sin kompetens och ställning på arbetsmarknaden. Deltagande företag inom drabbade branscher får genom projektet redskap att möta den situation som uppkommit med anledning av Coronapandemin.

Målgrupp

Projektet riktar sig till industriföretag i Jönköpings och Kronobergs län och deras anställda som på ett direkt sätt påverkats av pandemin genom att tvingats till neddragningar eller till avtal om korttidsarbete i enlighet med Tillväxtverkets regelverk.

Resultatmål

Målet är att 1 000 anställda i uppemot 70 företag, främst små och medelstora, ska rustas med rätt kompetens för att vara redo när hjulen börjar snurra igen.

Hur påverkas länet?

Projektet ska etablera ett systematiskt arbete för kompetensförsörjning hos företagsledningar men också skapa regionala noder för livslångt lärande.