Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Foto:

  Från ett digitalt våningsplan till en stillhet i Arktis

  Från S A Andrée till dagens polarforskning. En basutställning om polarhistoria som bryggar över till nutida expeditioner.

  Vi bygger nya basutställningar i två etapper, på ca 1000 kvm - en fördubbling av utställningsytan.

  Varför gör vi det här?

  Grenna Museum har landets största polarhistoriska samling och intresset för polarhistoria är tilltagande - vi vill med insatsen kunna visa och berätta mer för våra besökare.

  Målgrupp

  Alla besökare.

  Resultatmål

  Produktion av nya basutställning. Etapp 1 färdig våren 2017 och etapp 2, dvs allt, klart våren 2018.

  Hur påverkas länet?

  Grenna Museum är ensamma i genren. Vi ökar attraktiviteten och turismen till området.