Navigera till sidans huvudinnehåll

Friluftsriket

  • Företagsutveckling
  • Fritid
  • Lärande och utbildning
  • Entreprenörskap
  • Mullsjö kommun

I Mullsjö finns ett välorganiserat system med både vandrings- och cykelleder. Redan i slutet av 1800-talet åkte turister med tåget från Göteborg till Mullsjö med omnejd för att andas in den friska luften och utöva stärkande friluftsliv.

Insatsen handlar om att ena intressenter inom geografiska området Mullsjö kommun under ett starkt varumärke, Friluftsriket och bygga upp varumärket Friluftsriket, en attraktiv destination. Profilen Friluftsriket kan tillämpas i så väl näringsliv och turism som i friluftsliv och kommunala angelägenheter.

Varför gör vi det här?

Syftet med insatsen är att locka besökare och erbjuda länsinvånare tillgång till ett gott och aktivt friluftsliv. Arbetet med varumärket Friluftsriket bidrar till att skapa förutsättningar för ett bärkraftigt näringsliv och en god livsmiljö för de människor som ska bo, vistas och verka i regionen.

Målgrupp

Länsinvånare och besökare samt entreprenörer inom besöksnäringen. Varumärket Friluftsriket ska vara så bred och allmängiltig att alla aktörer i det geografiska området kan använda och känna sig hemma i kärnvärden, budskap och visuella kännetecken. Alla, från studieförbund till kultur och näringsliv och alla kommunala verksamheter, ska kunna dra nytta av varumärket Friluftsriket när man beskriver platsen man är verksam i.

Resultatmål

Ett gemensamt varumärke Friluftsriket, en attraktiv destination - Kompetensutveckling samt kartläggning och utveckling av aktiviteter och produkter - Gemensam marknadsföring och kommunikation

Hur påverkas länet?

Friluftsriket bidrar till regionens välstånd genom ett breddat näringsliv och kreativ företagsamhet kring tjänster och produkter. Friluftsriket bygger på ett inkluderande tankesätt, därmed bidrar till ett tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande samhälle. Friluftsrikets attraktivitet bidrar till ökad kännedom om destinationen och därmed regionen som i sin tur förväntas generera ökat antal besökare och invånare till regionen.