Meny Stäng
Sök

Fritidsinfo - en kul och meningsfull fritid för alla


Länets kommuner har tillsammans utvecklat möjligheten att synliggöra utbud av fritidsaktiviteter i Jönköpings län för barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariation.

Webbplatsen fritidsinfo.se ger föreningar och utvalda verksamheter ett verktyg att nå nya och befintliga medlemmar och intressenter med sin verksamhet. Det är samtidigt ett användarvänligt och kostnadsfritt verktyg för föräldrar och familjer att lätt hitta och planera fritidsaktiviteter för barn och ungdomar oavsett funktionsförmåga.

Varför gör vi det här?

Vi vill skapa en jämlik fritid för länets alla barn och unga. Samhället måste tillmötesgå alla individers behov av en meningsfull fritid; detta är en del i att skapa en sådan förutsättning.

Målgrupp

Barn och unga med fysisk och psykisk funktionsvariation i länet ska uppleva att de får en mer aktiv och meningsfull fritid.

Resultatmål

Ett särskilt mål i insatsen är att det ska finnas minst en fritidsaktivitet för barn och unga med funktionsvariation i varje kommun i Jönköpings län.

Hur påverkas länet?

Genom att ge barn och unga samma förutsättningar i hela länet, men också skapa möjlighet för en större rörlighet inom länet.