Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Foto:

  Fritidsledarutbildning med fokus på mångfald och integration

  Folkhögskoleutbildning till fritidsledare, med fokus på mångfald.

  Insatsen är en yrkesutbildning.

  Varför gör vi det här?

  Syftet är att tillgodose ett ökande behov av utbildad personal med mångfaldskompetens.

  Målgrupp

  Kursdeltagarna får goda möjligheter till arbete direkt efter avslutad utbildning. Deras kunskaper kommer på sikt också att påverka integrationen positivt.

  Resultatmål

  Kursdeltagare ska vara redo och rustade för arbete som fritidsledare med god kompetens om mångfaldens utmaningar och möjligheter.

  Hur påverkas länet?

  Arbetsgivarna får utbildad personal. Integrationsarbetet förbättras.