Utvecklingi Jönköpings län


Foto:

GAP-analys behov av digital självservice

Undersöka vilka digitala tjänster som främst efterfrågas av invånare, näringsliv och föreningar

En undersökning av vilka digitala tjänster som främst efterfrågas av invånare, näringsliv och föreningar för att underlätta och effektivisera kommunikationen med kommunerna.

Hitta vilka av dessa tjänster som redan finns och vilka som saknas.

Varför gör vi det här?

Syftet är att hitta de digitala tjänster som efterfrågas mest men som inte redan finns.

Målgrupp

Invånare, näringsliv och föreningar i Jönköpings län, som har eller bör ha en utökad digitaliserad kommunikation med regionen eller kommunerna i Jönköpings län.

Resultatmål

En lista med efterfrågade digitala tjänster som inte redan finns.

Hur påverkas länet?

Insatsen gör det möjligt att prioritera framtagningen av de digitala tjänster som inte redan finns.